Rotary club Maldegem gaat voor de internationale Rotary citation achievement!

Friday, 5 July 2019

Een nieuw Rotary jaar, een nieuwe voorzitter, een nieuw doel!

Onze voorzitter Kris Lenoir wenst in zijn jaar de internationale Rotary citation te halen voor onze club. Deze "prijs" wordt uitgerijkt op 15 augustus 2020.

"The Rotary Citation recognizes Rotary clubs that support our strategic
priorities by completing certain activities. Clubs have the entire Rotary
year to achieve the citation’s goals.
Rotary can automatically verify many of your club’s achievements as long
as you keep your club and member information up-to-date in My Rotary.
To be eligible for the Rotary Citation, clubs need to begin the year as
active clubs that are in good standing and remain so throughout the year.
Achievements will be compared with membership figures from 1 July
2019 and will be recognized after the 1 July 2020 numbers are final,
on 15 August 2020
"

Wat moeten we hiervoor doen?

UNITE PEOPLE

Behaal minstens 5 van onderstaande doelen

 • commissie ledenbeheer samengesteld uit niet minder dan vijf leden en rapporteer aan de voorzitter aan Rotary Internationale
 • Realiseer een netto winst in het lidmaatschap
 • Behoud of verbeter het behoud van uw club van huidig ​​en nieuw leden:
  • Verbeter de retentiegraad van uw club met 1 procentpunt of
  • Als de retentiegraad van uw club 90 procent of meer was 2018-2019, handhaaf het
 • Behaal een netto winst in vrouwelijke leden of leden onder de leeftijd van 40 jaar
 • Doe onderzoek naar de bezigheden van je leden en werk eraan om uw lidmaatschap af te stemmen op de mix van bedrijven en beroepen in uw gemeenschap
 • Sponsor of co-sponsor van een nieuwe Rotaryclub of Rotary Community Corps
 • sponsor of co-sponsor van een Club van Interact of Rotaract
 • organiseer een evenement voor Rotary-alumni en markeer Rotary's netwerkmogelijkheden
 • Sponsor een student voor jongerenuitwisseling of RYLA-deelnemer 

 

TAKE ACTION
Behaal minstens 5 van onderstaande doelen

 • stel een Foundation-commissie aan van niet minder dan vijf leden en rapporteer de voorzitter aan Rotary Internationale
 • Vergroot het aantal leden dat betrokken is bij serviceprojecten
 • Draag minstens $ 100 per capita bij aan het Jaarfonds van de Rotary Foundation
 • een evenement houden om fondsen te werven voor, of om het bewustzijn te vergroten van, Rotary's werk in de richting van polio-uitroeiing
 • voer een belangrijk lokaal of internationaal serviceproject uit in een van Rotary's zes aandachtsgebieden
 • succesvolle clubprojecten uitvoeren, met details over activiteiten, vrijwilligersuren en geld ingezameld op Rotary.org
 • Ga door of maak een partnerschap met een bedrijf, overheid, of niet-gouvernementele entiteit en werken samen aan een project
 • Gebruik de merkrichtlijnen van Rotary, sjablonen, People of Action campagnemateriaal en gerelateerde bronnen
 • zorg dat de leden van de club met de media te praten ivm het verhaal van je club en Rotary

 

Bart Lelie


Documents attached